Kinder- & Tieneryoga

Kinderyoga en Tieneryoga met Bewustwording

Spelenderwijs je kracht en balans vinden!


Kinderyoga is leuk en ontspannend!

Het is anders dan volwassen yoga. Kinderyoga is een speelse manier om je lichaam, emoties, gedachten en geest te leren kennen. Bij kinderyoga gaat het vooral om plezier, ontdekken en bewegen. Je beleeft verschillende yoga-avonturen waarin de spelopdrachten zijn verwerkt.

Ga mee op ontdekkingsreis! Ga mee op yoga-avontuur!


Tijdens de lessen krijgen de kinderen ruimte om zelfvertrouwen, ontspanning en plezier te ervaren. D.m.v. aangepaste meditatie, (kinder)yogahoudingen, opdrachten respectvol aanraken in fantasierijke vorm, spel en tekenen, krijgen de kinderen de kans om verbinding te voelen tussen lichaam en geest.


Bij het jonge kind gaat het “mediteren” in de vorm van het voorlezen van verhaaltjes, waarnaar zij (als gewenst) meestal liggend mogen luisteren. Ze komen hierbij in ontspanning, een rustfase. Strikt genomen zijn de verhalen niet meditatief, maar vormen ze wel een goede voorbereiding op toekomstige meditatieve oefeningen. Veel verhaaltjes zijn zo geschreven dat ze de kinderen helpen om zich te concentreren, hun zorgen los te laten, in zichzelf te geloven en vertrouwen te krijgen. Ze leren erbij dat het waardevol kan zijn om rustig over oude situaties in het dagelijks leven na te denken en te ontdekken wie ze zijn. Dit helpt ze om op te groeien tot evenwichtige, goed functionerende volwassenen.

Voor de wat oudere kinderen zijn de opdrachten wat uitdagender en worden ze meer uitgenodigd om te kijken wat de opdracht voor hen betekent en hoe dit er uitziet bij hen in het dagelijks leven. Zo worden ze meer bewust van de mogelijkheid tot sturing in henzelf en bv. in samenwerking.


Tieneryoga met Bewustwording zoals ik dit geef, ligt in het verlengde van de kinderyoga:  Enkele yogahoudingen en meditatieve opdrachten aangevuld met een grote verscheidenheid aan opdrachten, waarmee je met je lijf en je gevoel en je denkwereld kunt gaan ervaren wat de opdracht voor jou betekent.

Je kunt hierin de handvatten ontdekken voor jouw eigen dagelijks leven. En je mag hierin ontspannen, je vertrouwen vinden.


Waarom kinder- /tieneryoga?

Kinderen hebben tegenwoordig al een volle agenda en krijgen (onbewust) veel indrukken te verwerken van computer, TV, games en soc.media. Er wordt veel van ze gevraagd. Ze raken soms overprikkeld.

Uit ervaring blijkt, dat kinderyoga een gunstig effect heeft op de ontspanning, concentratie en leerresultaten van kinderen. Het zelfvertrouwen van de kinderen neemt vaak toe en ook vaak verbeteren slaappatronen aanzienlijk. De kinderen leren respectvol om te gaan met zichzelf, met anderen en met hun omgeving. Ze worden energiek en levenslustig en tegelijkertijd ook kalm en emotioneel stabiel. Kortom kinderyoga kan kinderen in balans brengen, zodat zij op hun eigen-wijze, vol vertrouwen en met plezier hun weg weten te vinden.


Kinderyoga is geen leerdoel op zich. Het reikt aan en geeft mogelijkheden om te ontwikkelen. Plezier, aandacht, respect en veiligheid staan op de eerste plaats.

Door yoga word je rustiger omdat het je een veilige plek in jezelf geeft waar je altijd naar toe kunt gaan. En natuurlijk is yoga goed voor je lijf. Het geeft een beter inzicht in je eigen gedachten wereld en lichaam.

Kortom yoga kan je in balans brengen, zodat je op eigen-wijze, vol vertrouwen en met plezier je weg weet te vinden.


Positieve effecten van kinderyoga

Met behulp van kinderyoga worden kinderen bewust van hun lichaam en geest wat een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van:

  • balans, flexibiliteit en kracht
  • focus, concentratie, respect en discipline
  • ontspanning, houding en ademhaling
  • evenwicht, reactievermogen en motoriek
  • zelfbewustzijn en lichaamsbesef
  • positief denken en zelfvertrouwen
  • verantwoordelijk gedrag en (zelf)respect
  • fantasie, originaliteit en creativiteit
  • sociale vaardigheden en leerprestaties
  • innerlijke harmonie en vrede


Tarieven

Het lesgeld wordt vooraf per blok in rekening gebracht.

Een blok bestaat uit 10 tot 17 lessen. De 3 blokken zijn: september tot kerstvakantie, kerst- tot meivakantie en mei- tot zomervakantie.

Voor de Kinderyoga zijn de kosten voor een blok van 10 lessen: € 75,00. (Dus € 7,50 per les bij blok-abonnement)

Een proefles kost € 8,- en wordt bij verdere deelname aan het blok in mindering gebracht op het lesgeld.

Later instromen in een blok is ook mogelijk. Het lesgeld wordt dan tijdsevenredig in rekening gebracht (€ 7,50/ les).

Voor de Tieneryoga zijn de kosten voor een blok van 10 lessen: € 85,00. (Dus € 8,50 per les bij blok-abonnement)

Een proefles kost € 9,- à contant en wordt bij verdere deelname aan het blok in mindering gebracht op het abonnementslesgeld.

Later instromen in een blok is ook mogelijk. Het lesgeld wordt dan tijdsevenredig in rekening gebracht (€ 8,50/ les).


Betaling: Het lesgeld dient voorafgaande het blok te worden betaald per bank.

Bij de eerste (proef) les is de betaling in gepast contant.


Geen les: Tijdens de schoolvakanties en (per blok) op vooraf aangegeven data wordt er geen les gegeven.

Als je wilt stoppen na een blok wordt dit uiterlijk 2 weken vóór het einde van dit blok aangegeven.

Bewustwording Daily Life                                                                trainer/docent: Trees Bakker