Scholen & Groepen


Groepslessen voor scholen of andere groepen:

De leerlingen van één klas krijgen de opdrachten (liefst) in een sportlokaal van de school.


Door lijfelijk opdracht te doen/situatie neer te zetten kun je het ervarings-gericht gaan noemen, want het kind heeft het echt beleefd! Het slaat deze gegevens/ervaring dan ook anders op in zijn hersenen. Deze informatie is nu anders, dan als het alleen is verteld. Een schat aan kennis en grote waarde schuilt er dus achter deze opdrachtjes.

En ze zijn nog leuk ook! Samenwerkingsopdrachtjes geven verbinding in een klas. Een tegenhanger van "pesten" is: "in verbinding zijn". Door meer verbinding te creëren gaat pesten naar de achtergrond. Het uitspelen van andere mogelijkheden geeft nieuwe kijk in het leven. Compassie krijgt ruimte!


Ervaringsgerichte opdrachten v.h.Voortgezet Onderwijs

De leerlingen van één klas per groep krijgen 8 wekelijkse lessen van 1½ uur

(2 school-lesuren).

De verschillende lespakketten

De lespakketten zijn gericht op het V.O., waarbij elk jaar andere onderwerpen naar voren komen. De inhoud van de verschillende pakketten vullen zich aan.

Overzicht van de verschillende school-lespakketten voor VO:

Pakket 1: Basis trefwoorden: zelfvertrouwen; ontspanning; samenwerking;

       kwaliteiten; basic gevoelens; grenzen aangeven; 6 levensvragen;

       focus; jezelf laten zien.

Pakket 2: Gevoelens & Emoties

Pakket 3: Keuzes maken

Pakket 4: Verdieping & Aandacht bij examen

Pakket 5: Andere kant & Verdieping


Pakket 6: Verschillende theorieën (mogelijk extra bij HAVO,VWO)

Pakket 7: Zintuigen (mogelijk dit extra na het Basispakket in 1e jaar te geven

                 om hierbij o.a. het beelddenkend vermogen bij het studeren te

                 stimuleren en uit te bouwen)

De eerste 2 pakketten zijn een stevige ondergrond voor de verdere ontwikkeling in de hogere klassen.

Als de tijd gaat komen dat er meer dan 8 lessen per jaar kunnen worden gegeven, dan kan op het eind pakket 6: "Verschillende theorieën" worden behandeld met o.a. "Kwadrant van alles" van Ken Wilber en de "Spiral Dynamic" met visie op de evolutionaire ontwikkeling. Vele mogelijkheden voor in de toekomst.

Het 7e pakket is ontstaan door de grote hoeveelheid aan materialen bij het onderwerp "Leren, huiswerk & Zintuigen". Deze lessen zouden wèl al na pakket 1 kunnen worden gegeven.

Voor de 4-jarige VMBO en MAVO is er een combinatiepakket voor "Keuzes" en "Aandacht bij Examen" waardoor dan de mogelijkheid is:

1e jaar: twee pakketten: 1:Basis + 7:Zintuigen;(2x8weken)

2e jaar: 2: Gevoelens & Emoties;

3e jaar: combi-pakket (3/4): Keuzes maken & Aandacht bij examen;

4e jaar: 5: Andere kant & Verdieping


Doelen  o.a.:

  • Meer verbinding in de groep.
  • De leerling leert zichzelf en zijn medemens beter kennen, krijgt handvatten om zijn talenten tot volle bloei te laten komen.
  • Effecten kunnen zijn dat hij/zij zich sociaal-emotioneel beter kan plaatsen met zelfbewustzijn en vertrouwen.
  • Waarbij dit soort opdrachten helend kunnen werken bij volwassenen, mag het bij de jeugd preventief en/of helend werken.


Groepsopdrachtencursussen voor basisscholen

De leerlingen van één klas krijgen 8/10 lessen van 1 uur.


Van Basisschool naar V.O.: "Wat heb je zoal in je?"

Oogsten en klaar om bij de volgende school te starten.

In deze 8 lessen mogen de kinderen een leeftijdzone gaan afsluiten en gaan oogsten.

Ze beginnen straks met het voortgezet onderwijs. Dan lijkt het dat ze weer van onderafaan moeten beginnen. Maar is dit wel zo? Zie dat in ieder kind/mens een hele grote hoeveelheid aan mogelijkheden zit! "Wat heb jij zoal in je?"

Deze lessen worden gegeven na de cito-toetsen en vóór de zomervakantie.


Focustraining: "Waar let je op?"

De kracht van aandacht.

In 10 lessen krijgen de leerlingen opdrachtjes gericht op focus.

De laatste les is een parcour, waarin ook focusopdrachten verwerkt zitten.


Omschrijving van de cursus: Ervaring- en spelgerichte opdrachtjes waarbij het kind/tiener de kracht van aandacht leert kennen en toepassen.

Focus opdrachten, bewustworden hoe je aandacht kan geven, voelen wat het doet als je iets met/zonder aandacht doet. Bewust worden wat er gebeurt voordat het "fout" ging. Kun je dit ook met gesloten ogen? Hoe neem je dan waar? Wat is het effect van spanning /ontspanning? Aandachtig zijn in samenwerking. En meer.

Veel opdrachtjes uit "Awareness through the Body".

Mooie opdrachtjes voor ADHD, ADD, Dyslectie en soortgelijke aandoeningen.

Ook mooi voor schoolgroepen als ontwikkeling & bewustwording, alsook verbondenheid & samenwerking (= tegenhanger van pestgedrag).


Informatie voor scholen & ouders

Over gevoelens en andere ontwikkelingen in het leven.

Gevoelens sturen ons leven grotendeels aan!

Alles wat "voorkeur of afkeur" heeft of waarvan we iets van "vinden" heeft te maken met ons gevoelsleven!  Dit is anders dan feiten.  Voor iedereen kan het gevoelsleven weer heel anders zijn, want elk mens is anders! En andere gevoelens zijn voor velen wél hetzelfde.

Vroeger leerde ik: "zo is het!" en iedereen moest zich daar maar naar aanpassen.

Mettertijd  leerde ik dat dit niet klopte!  Tegenwoordig mag iedereen zijn eigen gevoelens en bevindingen hebben.  Maar hoe ga je ermee om?.....

Als het zo belangrijk is, waarom weten velen er nog zo weinig van af?

Waarom mag de jeugd dit niet van jongs af aan mee krijgen op school?


Naast de bewustwording van de gevoelens: herkennen, erkennen en begrijpen wat ze te vertellen hebben, kun je ook tegen komen dat je gevoelens je de verkeerde kant opsturen. (Je hebt er last van!)

Ook dat kun je onderzoeken, zodat met deze kennis jijzelf keuzes kunt maken en hiermee zelf het stuur in handen kunt nemen van jouw leven i.p.v. je (onbewuste) gevoelens.


"Bewustwording Daily Life" staat er voor, om dit vanuit school mee te geven.

Ervaringsgerichte kennisoverdracht en spelgerichte ervaringen (vrolijkheid mag erbij aanwezig zijn) staan hierbij centraal.


Naast onderzoek van en met gevoelens, is het ook handig om meer te weten over je gebruik van focus, over je zintuigen, wat zijn je kwaliteiten, wat is de kracht van structuur, samenwerking, spanning & ontspanning. En veel meer.


Ervaringsgerichte bewustwordingslessen  met o.a.:

Awareness through the Body (ATB)

"Aanraak-opdrachten" als oa. M. Sluiter aangeeft in haar boek: "Aanraken een levensbehoefte.  Tactiele contacten in de opvang en op scholen"

Emotioneel Lichaamswerk (ELW)

Visualisatie-opdrachten (zittend en liggend)

Samenwerkingsopdrachten

Geweldloze Communicatie opdrachten

Theater en inlevingsopdrachten

Opdrachten rond de zintuigen


Voor scholen en Buitenschoolse Opvang verzorg ik workshops en series van

8-10 lessen.  De lengte van een uur per les is een gunstige tijd. Voor V.O. is 1,5 uur (=2 lesuren) gunstiger.  Dit kan een aanvulling zijn op het al bestaande aanbod van kinderactiviteiten/ tienerwerk.  Op scholen kan de kinderyoga/-werk als vervanging van een gymles functioneren of als activiteit tijdens een projectweek.  Max. aantal deelnemers: 1 klas per groep.


Ook andere kinderopvang kan mij benaderen

Met schoolvakanties is de kinder- en tienerwerk/yoga een uitstekende manier om met plezier in ontwikkeling te zijn.

Het uurtarief wordt samen met de opdrachtgever vastgesteld.
Bewustwording Daily Life                                                                trainer/docent: Trees Bakker


Nieuws

 

Voor het V.O. zijn lespakketten met ervaringsgerichte

opdrachten in 8 wekelijkse lessen van 1,5 uur per klas beschikbaar.